අගමැති මහින්ද 2022 දී විශ‍්‍රාම යනවාද ?

 

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කරන්නේ 2022 වසරේදී තමන් අගමැති ධුරයෙන් විශ්‍රාම ගන්නා බව ද පැතිරෙන වාර්තා පදනමක් නැති බවයි.

ජනතාව විසින් මහ මැතිවරණයේදී තෝරා ගන්නා ලද්දේ වසර පහක කාලයක් සඳහා බවත් ඒ නිසා ඊට පෙර විශ්‍රාම යාමට තමන්ගේ කිසිදු අදහසක් නැතැයිද ඒ මහතා කියා සිටිනවා.

පසුගියදා ඩේලි මිරර් පුවත්පත වාර්තා කලේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 2022 වසරේදී විශ්‍රාම යාම සම්බන්ධයෙන් සලකා බලමින් සිටින බවයි.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.