රටවල් 06ක රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයන් පත් කරයි.. මිලින්ද මොරගොඩ ඉන්දියාවට!

රටවල් 06ක රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයන් පත් කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාවේ අනුමැතියට යොමු කර තිබේ. අදාළ තනතුරු සඳහා නම් කර ඇති පුද්ගලයන්ගේ යෝග්‍යතාව පරික්ෂා කර බැලීම මෙහිදී සිදුකිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා ලෙස විශ්‍රාමික අද්මිරාල් කේ.කේ.වී.පී හරිචන්ද්‍ර ද සිල්වා මහතා නම් කර තිබේ. ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා ලෙස සංජීව් ගුණසේකර මහතා නම් කර ඇති අතර අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා ලෙස රවිනාත් අරියසිංහ මහතා නම් කර ඇති බව සඳහන් වේ. ප්‍රංශයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා ලෙස මහාචාර්ය ශනිකා හිරිබුරේගම මහත්මිය නම් කර ඇති අතර චීනයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා ලෙස නම් කර ඇත්තේ ආචාර්ය පාලිත කොහොන මහතා ය. ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස්වරයා ලෙස මිලින්ද මොරගොඩ මහතා නම් කර තිබේ.

අදාළ පත් කිරීම් සම්බන්ධයෙන් ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට කරුණු දැක්විය හැකි අතර එම කරුණු දැක්වීම සැප්තැම්බර් 23 වන දින හෝ එදිනටට පෙර ලිඛිතව දැනුම්දිය යුතු බව උසස් නිලතල පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව දැනුම් දී ඇත.

මෙම නව රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයන් පත් කිරිමට අදාළව උසස් නිලතල පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේ ඇනුමැතිය හිමි වූ වහාම ඔවුන් අදාළ තනතුරුවල රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිත ය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.