ගව ඝාතන තහනම මසකින් කල් යයි

ගවයන් ඝාතනය කිරීම නතර කිරීමේ තීරණය මසකින් කල් දැමීමට තීරණය කළ බව කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා ප්‍රකාශ කරයි.
අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් පසුගියදා පැවති ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ රැස්වීමට එම යෝජනාව ඉදිරිපත් කළ බවත් එයට මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කැමැත්ත හිමිවූ බවයි ඇමතිවරයා කියා සිටියේය.
ගව ඝාතනය තහනම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වෙනත් පාර්ශ්ව සම්බන්ධයෙන් සාකච්ජා කිරීමට අවශ්‍ය නිසා ගව ඝාතන තහනම් කිරීම මසකින් කල් දමා ඇති බවයි මෙහිදී ඇමතිවරයා කියා සිටියේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.