පළමු සූර්ය බලශක්ති උද්‍යානය මොනරාගලට

මෙගාවො​ට් සියයක ධාරිතාවකින් යුත් මෙරට ප්‍රථම සූර්ය බලශක්ති උද්‍යානයේ ඉදිකිරීම් මොනරාගල සියඹලාණ්ඩුවේ ඉදිකිරීම නොවැම්බර් මාසයේ දී ආරම්භ කිරීම සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීමට සූර්ය, සුළං හා විදුලිබල උත්පාදන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන අමාත්‍යංශය සූදානම් වේ.

එම ව්‍යාපෘතියේ පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරු වාර්තා (ETA) සැකසීම මේ වන විට සිදුකෙරෙමින් පවතින අතර ඉදිරි මාස 2ක ඇතුළත එය අවසන් කිරීමට නියමිතය.

ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය ලිපි​ගොනු කටයුතු සිදුවෙමින් පවතින අතරතුර ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් විවෘත ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් සිදුකරන බව විෂය භාර රාජ්‍ය ඇමැති දුමින්ද දිසානායක මහතා පැවැසීය. මෙම ව්‍යාපෘතිය රාජ්‍ය දෙකක් අතර සිදුකෙරෙන ගනුදෙනුවකට අදාළව සිදුකෙරෙනවා ද නොඑසේ නම් වෙනත් ක්‍රමයකට ක්‍රියාත්මක වෙනවාද යන්න මෙතෙක් තීරණය කර නැතැයි ඇමතිවරයා සඳහන් කළේය.

මෙම සූර්ය බලශක්ති උද්‍යානය වෙනුවෙන් 2016 වර්ෂයේ දී කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබුණ ද, විවිධ හේතු මත එය ආරම්භ කිරීම ප්‍රමාද විය. මෙම සූර්ය බලශක්ති උද්‍යානයට සමගාමීව විදුලි සම්​ප්‍රේෂණ මාර්ග ව්‍යාපෘතියක් ද ආරම්භ කිරීමට යෝජිතය.

එසේම මෙගාවොට් 100ක් නිෂ්පාදනය වෙනුවෙන් තනි ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් සිදුකරනවා ද, මෙගාවොට් 25 බැගින් හෝ 10 බැගින් කොටස් වශයෙන් මෙගාවොට් 100 සම්පූර්ණ කෙරෙන කොටස් වශයෙන් ප්‍රතිනිෂ්පාදන ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් සිදුකරනවා ද යන්න මේ වන විට සාකච්ඡා මට්ටමේ පවතින බව ද අමාත්‍යංශ වාර්තා සඳහන් කරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.