කොළඹට මහ වැසි.. වාහන හිරවේ..

අද අලුයම් කාලයේ ඇදහැලුණු වර්ෂාව හේතුවෙන් කොළඹ නගරයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් ජලයෙන් යටවී ඇතැයි වාර්තා වේ.

මාලිගාවත්ත, ග්‍රෑන්ඩ්පාස්හි, වෝඩ් පෙදෙස, බේස්ලයින් පාර, තුන්මුල්ල හන්දිය යන ප්‍රදේශයන්හි මෙසේ මාර්ගය යටවී තිබෙන බව පොීසිය සඳහන් කරයි.

ඒ හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයන්හි දැඩි මාර්ග තදබදයක් ඇතිවී ඇත.

හැකිතාක් විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙස පොීසිය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

Leave A Reply

Your email address will not be published.