තවත් අමාත්‍යධූර 10ක් දෙන්න ආණ්ඩුවේ සූදානමක්?

තවත් අමාත්‍ය ධුර 10ක් ලබාදීමට ආණ්ඩුවේ සූදානමක් පවතින බව ආරංචි මාර්ග පවසයි.

ඒ අනුව කැබිනට් අමාත්‍ය ධුර 5ක් සහ පළමුවරට නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධූර 5ක් වශයෙන් මෙම අමාත්‍ය ධුර බෙදී යනු ඇති බව වාර්තා වේ.

තනතුරු නොමැතිව සිටින ආණ්ඩුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් කිහිපදෙනකුට සහ ශ්‍රීලනිපයේ කිහිපදෙනෙකුට මෙම අමාත්‍ය ධුර හිමිවීමේ ඉඩකඩක් පවතින බව ද එම ආරංචි මාර්ග අනාවරණය කළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.