මෙරට ගව ඝාතනය තහනම්..! අගමැතිගේ යෝජනාව සම්මතයි..

මෙරට තුළ ගව ඝාතනය තහනම් කිරීමට අද දින ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවක් ආණ්ඩුවේ මන්ත‍්‍රී කණ්ඩායම විසින් සම්මත කර තිබේ. මෙම යෝජනාව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇත.

ඒ අනුව අගමැතිවරයා දැනුම් දී ඇත්තේ මෙරට ගවයන් ඝාතනය නොකර අවශ්‍ය නම් ගව මස් පිටරටින් ආනයනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරන ලෙසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.