ප්‍රේමලාල්ට පාර්ලිමේන්තු එන්න අභියාචනාධිකරණය අවසර දෙයි

මරණ දඬුවම හිමිවී බන්ධනාගාර ගතකර සිටින ප්‍රේමලාල් ජයසේකරට පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා දෙන ලෙස අභියාචනාධිකරණය විසින් නියෝග කර තිබේ.

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්වරයාට අද දිනයේ අභියාචනාධිකරණය විසින් මෙම නියෝගය නිකුත් කරන ලද්දේ ප්‍රේමලාල් ජයසේකර විසින් අභියාචනාධිකරණය හමුවේ ගොනු කරන ලද පෙත්සමක් සලකා බලමිනි.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් මෙවර පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වූ ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මැතිවරණ කොමිසම විසින් මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස ගැසට් කර ඇතත් බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තු විසින් ඔහුට පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසීමට අවසර ලබාදුන්නේ නැත.

එම නිසා ඊට එරෙහිව ඔහු විසින් අභියාචනයක් ගොනු කරන ලදී.

තමන්ට නියම කර ඇති මරණ දඬුවමට විරුද්ධව ද ඔහු විසින් අභියාචනයක් ගොනු කර තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.