බස්නාහිර පළාත් සභාව අසලට කිඹුලෙක් ඇවිත්

බස්නාහිර පළාත් සභාව ඉදිරිපිටට අද (07) උදෑසන විශාල කිඹුලෙකු පැමිණ තිබෙනවා.

ඊයේ ඇති වූ අධික වර්ෂාවත් සමග දියවන්නා ජලාශය හරහා මෙම කිඹුලා පැමිණෙන්නට ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

මේ හේතුවෙන් ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත අසල දැඩි රථ වාහන තදබදයක් ද හටගෙන තිබුණා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.