බිත්තර මිල පහළට

බිත්තරයක මිල හෙට (07) සිට රුපියල් 2කින් අඩු කිරීමට සමස්ත ලංකා බිත්තර නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමය එකඟ වී තිබේ.

ඒ, සමස්ත ලංකා බිත්තර නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමයේ නිලධාරීන් සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා අතර ඊයේ (05) තංගල්ලේ, කාල්ටන් නිවසේ දී පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවය.

එහිදී බිත්තර නිෂ්පාදකයන්ගේ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් අගමැතිවරයා සමග සාකච්ඡා කර තිබේ.

ඒ අනුව, බිත්තරයක සිල්ලර මිල රුපියල් 21ක් 22ක් විය විය හැකි බව සමස්ත ලංකා බිත්තර නිශ්පාදකයන්ගේ සංගමයේ සභාපති ආර්.එම්.සරත් මහතා පැවසීය.

එමෙන්ම කිසිදු බිත්තර හිඟයක් නොමැති බවත් ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.