ගැටලු නැති ඉඩම්වලට මාස 3කින් ඔප්පු

ජනතාව භුක්ති විදිමින් සිටින ගැටලු නොමැති ඉඩම් සදහා මාස 3ක් ඇතුළත නිරවුල් ඔප්පු ලබාදෙන්නැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදුන්නා. ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නේ වර්තමාන ආර්ථික රටාවට ගැළපෙන ලෙස ඉඩම් ප‍්‍රතිපත්තිය ද වෙනස් විය යුතු බවයි. ඉඩම් කළමනාකරණ කටයුතු, රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ඉඩම් හා දේපළ සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබද ජනාධිපති කාර්යාලයේ ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා මෙම අදහස් පළ කළා.

ඉඩම් සම්බන්ධ ජනතා ගැටළුවලට විසදුම් දිය යුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන්ද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී නිලධාරීන්ට පෙන්වා දුන්නා.

අනුමැතය සදහා රාජ්‍ය ආයතනයකට යොමු කරන ඉල්ලීමකට දින 14ක් ඇතුළත පිළිතුරු දීමට අවශ්‍ය පසුබිම රාජ්‍ය යාන්ත‍්‍රණය තුළ සකස් විය යුතු බවයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා මෙහිදී වැඩිදුරටත් ප‍්‍රකාශ කර ඇත්තේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.