පියයුරු පිළිකා සෛල නැසීමට මී මැසි විස

මී මැසි විසෙන් පියයුරු පිළිකා ඇතිකරන සෛල විනාශ වන බව ඔස්ට්‍රේලියානු විද්‍යාඥයන් කණ්ඩායමක් පවසයි.

විශේෂයෙන්ම පියයුරු පිළිකා ඇතිකරන සමහර ප්‍රබල සෛල විනාශ කිරීමේ හැකියාවක් මී මැසි විස ට ඇතිබව ඔවුන් හඳුනාගෙන තිබේ.

ප්‍රතිකාර කිරීමට අපහසු යැයි හඳුනාගෙන තිබූ පිළිකා ප්‍රභේද දෙකකට එරෙහිව එම විස සහ එහි අඩංගු මෙලිට්ටින් නම් සංයෝගය යොදාගෙන ඇති අතර ඉන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබූ බව සඳහන් වේ.

මෙම සොයාගැනීම ගැන විද්‍යාඥයන් උද්දාමයට පත්ව ඇතත් ඒ පිළිබඳ ව තවත් පරීක්ෂණ කළ යුතුව ඇතැයි පැවසේ.

ලොව පුරා කාන්තාවන් අතර බහුලව ම පැතිර ඇති පිළිකාව වන්නේ පියයුරු පිළිකාවයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.