මේ රටේ පාලන තන්ත්‍රයට එක්වන පුද්ගලයන් ද්විත්ව පුරවැසියන් නොවීමයි සුදුසු – විමල්

රටක පාලන තන්ත්‍රයට එක්වන පුද්ගලයන් එම රටේ පමණක් පුරවැසිකම ලැබීමට සුදුසු බව කර්මාන්ත ඇමති විමල් විරවංශ මහතා පෙන්වා දෙයි.

රටක පාලනයට සම්බන්ධවීමට අවශ්‍ය ද්විත්ව පුරවැසිභාවයක් ඇති කෙනෙක් වේ නම් ඔහු ගත යුතු නිවැරදිම ක්‍රියාමාර්ගය අන් රටේ පුරවැසිකම අත්හැරීම බව ද ඇමතිවරයා පෙන්වා දෙයි.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති අපේක්ෂක ධුරය ලබාගැනීම සඳහා අමෙරිකානු පුරවැසිභාවය අත්හැර මෙරට පමණක් පුරවැසියෙකුවීම ඊට නිදසුනක් ලෙස ද විරවංශ මහතා සඳහන් කරයි.

බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට පාර්ලිමේන්තුවට ඒමට අවශ්‍ය නම් ජනාධිපතිවරයා මෙන් අමෙරිකානු පුරවැසිභාවය අත්හැර පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීම වඩාත් සුදුසු පිළිවෙත බව ද අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කරයි.

19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අහෝසි කොට හඳුන්වාදෙන නව ව්‍යවස්ථාවෙන් ද්විත්ව පුරවැසියන්ට ද පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කිරීමට අවස්ථාව ලබාදෙන බවට මතයක් පවතී.

Leave A Reply

Your email address will not be published.