මහනුවර පල්ලෙකැලේ ප්‍රදේශයේ පොළොව යළි සෙලවේ

මහනුවර, පල්ලෙකැලේ ප්‍රදේශයේ පොළොවේ සෙලවීමක් වාර්තාවී තිබෙනවා. භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කැණීම් කාර්යංශය සඳහන් කළේ අද (02) පෙරවරු 07.06ට පමණ මෙම සිදුවීම වාර්තාවී ඇති බවයි.

මෙම කම්පනය මහකනදරාවේ පිහිටි භූකම්පන මාපකයේ ද සටහන්ව ඇති බවත් එය භූ චලනයක් ද නැතහොත් වෙනත් හේතුවක් මත සිදුවූවක් ද යන්න පිළිබඳ මෙතෙක් තහවුරු වී නොමැති අතර ඒ පිළිබඳ විමර්ශන ආරම්භ කර ඇති බව භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කැණීම් කාර්යංශය සඳහන් කළේ.

මිට දින කිහිපයකට පෙර ද මහනුවර පල්ලෙකැලේ ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයක භුමියේ යම් සෙලවීමක් සිදුවූ බව වාර්තා වුණා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.