නිල කාලය 5, 6 කරන්න තුනෙන් දෙක මදි – ජනමත විචාරණයකට යා යුතුයි

නව ආණ්ඩුක්‍රම හදුන්වාදීමේ දී මුත් 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ඇතැම් වගන්ති සංශෝධනය කිරීමට ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍ය බව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් විශාරදයෙක් වන පොදුජන පෙරමුණේ සභාපති අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්.පීරිස් මහතා පෙන්වා දෙයි.

එමනිසා ජනමත විචාරණයකින් තොරව කළ හැකි සංශෝධන පමණක් නව ව්‍යවස්ථාවක් හඳුන්වාදීමේ දී සැලකිල්ලට ලක් කරන බව ද ඔහු සඳහන් කරයි.

විශේෂයෙන්ම ජනාධිපතිවරයාගේ ධුර කාලය 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හඳුන්වාදීමට පෙර තිබූ අයුරින් අවුරුදු 6ක් පිරීමට නම් පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකේ කැමැත්ත පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවන අතර ඒ සඳහා ජනමත විචාරණයකින් අනුමැතිය ලබාගත යුතුව තිබෙන බව පෙන්වා දෙන මහාචාර්ය පීරිස්  මහතා මැතිවරණවලින් හෙම්බත්ව සිටින ජනතාවට ජනමත විචාරණයක් ලබාදීමේ කිසිදු අදහසක් රජය තුළ නොමැති බව ද පෙන්වා දෙයි.

ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයාගේ ධුර කාලය වසර 5කටත් ජනාධිපතිවරයා ලෙස මහජන ජන්දයෙන් තේරී ඇති අවස්ථාවන් ප්‍රමාණය 2කටත් සිමාවීම දැන් තිබෙන ආකාරයෙන් ම ක්‍රියාත්මක වන බව ද පෙන්වා දෙයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.