‪ඉන්දුනීසියාවේ සුමාත්‍රා දුපත් ආසන්නයේ රිච්ටර් මාපකයේ ඒකක 6.8ක භූකම්පනයක්

‪ඉන්දුනීසියාවේ සුමාත්‍රා දුපත් ආසන්නයේ රිච්ටර් මාපකයේ ඒකක 6.8ක ප්‍රබලත්වයෙන් යුත් භූකම්පනයක් සිදුව තිබෙනවා.

කෙසේ නමුත් එම භූකම්පනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සුනාමි අවදානමක් නොමැති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කර සිටිනවා.‬

Leave A Reply

Your email address will not be published.