නව කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම්දීමේ උත්සවය (Live)

නව ආණ්ඩුවේ කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් හා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් මේ වන විට දිවුරුම්දීමට සුදානමින් සිටියි.

ඒ මහනුවර ඓතිහාසික ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ මගුල් මඩුවේ දී ය.

පෙරවරු 8.45ට මෙම දිව්රුම්දීමේ උත්සවය ආරම්භ විය.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් අමාත්‍යාංශ 28ක් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ 40කින් සමන්විත නව ආණ්ඩුවේ අමාත්‍යාංශවල සංයුතිය, විෂය පථය, අදාළ ආයතන සහ බලපවත්නා අණ පනත් ගැසට් නිවේදනයක් මඟින් පසුගියදා ප්‍රකාශයට පත් කළේය.

ජාතික ආරක්ෂාව , ආර්ථික සංවර්ධනය , යටිතල පහසුකම් , අධ්‍යාපන , සෞඛ්‍ය හා ක්‍රීඩා යන ක්ෂේත්‍ර කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් අමාත්‍යංශ ව්‍යුහය සකස් කර තිබේ.

ඒ අනුව අදාළ විෂයන් භාර අමාත්‍යවරුන් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් මහනුවර ඓතිහාසික ශ්‍රී දළදා මාළිගා පරිශ්‍රය වෙත මේ වන විට පැමිණෙමින් සිටියි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.