මාතලේ වැඩිම මනාප ජනක බණ්ඩාරට

2020 මහමැතිවරණයේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ප්‍රතිඵල මේ වන විට නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව,
ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – ආසන 04

01.ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් 73,296
02.නාලක බණ්ඩාර කෝට්ටේගොඩ 71,404
03.ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් 67,776
04.රෝහණ දිසානායක 50,368

සමගි ජන බලවේගය –  ආසන 01

01.රෝහිණි කුමාරි කවිරත්න 27,587

Leave A Reply

Your email address will not be published.