2020 මහමැතිවරණයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

2020 මහමැතිවරණයේ දී දිස්ත්‍රික්ක අනුව එක් එක් පක්ෂය ලබා ඇති ආසන සංඛ්‍යාව පහතින් දැක්වේ.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 128 2020 මහමැතිවරණයේ දී දිස්ත්‍රික්ක අනුව එක් එක් පක්ෂය ලබා ඇති ආසන සංඛ්‍යාව පහතින් දැක්වේ.

සමගි ජන බලවේගය 47

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි 09

ජාතික ජන බලවේගය 02

ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදි පක්ෂය 02

ජාතික කොංග්‍රසය 01

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 01

අහිල ඉලංගෙයි තමිල් කොංග්‍රස් 01

තමිල් මක්කල් තේසීය කූට්ටනි 01

තමිල් මක්කල් විඩුතලෙයි පුලිහල් 01

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රස් 01

අහිල් ඉලංගෙයි මක්කල් කොංග්‍රස් 01

මුස්ලිම් ජාතික සන්ධානය 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.