ශිෂ්‍යත්ව ප‍්‍රශ්න පත‍්‍රයේ සංශෝධනයක් – කාලයත් වෙනස් වේ

නව විෂය නිර්දේශය යටතේ මේ වසරේ සහ මින්  ඉදිරියට පැවැත්වෙන 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගවල ප‍්‍රශ්න පත‍්‍ර සකස් කිරීමේ දී ශී‍්‍ර ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සංශෝධන 02ක් සිදු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව පළමු ප‍්‍රශ්න පත‍්‍රයට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා දැනට ලබා දී ඇති විනාඩි 45ක කාලය පැයක කාලයක් දක්වා විනාඩි 15කින් දීර්ඝ කර ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.

දෙවන ප‍්‍රශ්න පත‍්‍රයේ පරිසරය ආශ‍්‍රිත ක‍්‍රියාකාරකම් යටතේ දැනට ලබාදෙන වරණ 04ක් සහිත බහුවරණ ප‍්‍රශ්න 30 වෙනුවට, වරණ 03ක් සහිත බහුවරණ ප‍්‍රශ්න 30ක් ලබාදීමට ද තීරණය කර ඇති බවයි විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පූජිත නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.