ගංගුලි ICC සභාපති කරවන්න සංගක්කාර සහාය දෙයි

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ සභාපති තනතුරක් සඳහා තරග කරන ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ සභාපති සවුරවු ගංගුලිට සහාය පළ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් නායක කුමාර් සංගක්කාර තීරණය කර ඇත.

සංගක්කාරගේ සහාය ගංගුලිට ලබාදෙන බවට ඉන්දීය මාධ්‍ය සමග සඳහන් කර තිබේ.

සංගක්කාර තවදුරටත් සඳහන් කර ඇත්තේ ගංගුලි ක‍්‍රිකට් සම්බන්ධයෙන් දක්ෂ නුවණක් සහ පරිපාලනය අත්දැකීම් ඇති අයෙක් බවත් එම ධුරය සඳහා සුදුසුම පුද්ගලයා බවත් ය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.