පිල්ලයාන් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කෙරේ

නැගෙනහිර පළාත් හිටපු අමාත්‍ය පිල්ලයාන් හෙවත් සිවනේස්තුරයි චන්ද්‍රකාන්තන්ව මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරන ලෙස අද (27) දින නියෝග කර තිබේ.

ඒ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජෝසප් පරරාජසිංගම් ඝාතනය පිළිබදව අදාළ චෝදනාවකටයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.