කොරෝනා වැලදුණු ගම්පහ ගුරුවරයාගේ ආශ්‍රිතයන් 152කට PCR පරීක්ෂණ කරයි

නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූ ගම්පහ ප්‍රදේශයේ භෞතික විද්‍යා ගුරුවරයාගේ ආශ්‍රිතයන් 150දෙනෙකු PCR පරීක්ෂණ සිදුකළ බව ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි සුභාස් සුබසිංහ ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

මෙම ගුරුවරයාට නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට පසුගිය 19 වෙනිදා තහවුරු වූ බවයි දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිවරයා කියා සිටියේ.

මිට පෙර කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූ කන්දකාඩු පුනුරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ උපදේශකවරුන් රැගෙන ගිය රියදුරෙකුගෙන් මෙම ගුරුවරයාට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව වෛද්‍ය සුභාස් සුබසිංහ ප්‍රකාශ කළේ.

මෙම ගුරුවරයා ගම්පහ ප්‍රදේශයේ විදුහලක ඉගැන්වීම් සිදුකර ඇති අතර ඔහු ළමුන්ට උපකාරක පංති ද පවත්වා ඇති බවට හෙළිව ඇති බවයි වෛද්‍ය සුභාස් සුබසිංහ ප්‍රකාශ කළේ.

එලෙස පාසැලේ එම ගුරුවරයාගේ ආශ්‍රිත ගුරුවරුන් හා ළමුන් ද, උපකාරක පංති පැවැත්වූ ළමුන් හා එම නිවෙස්වල ආශ්‍රිතයන් සොයාගෙන ඔවුන්ව නිරෝධායනයට යොමු කළ බවයි දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිවරයා ප්‍රකාශ කළේ.

මෙම ගුරුවරයාගේ පාසලේ ආශ්‍රිත ගුරුවරුන් හා ළමුන් 52ක් පමණ හා උපකාරක පංති ආශ්‍රිතයන් 100දෙනෙකු සිටින බවත් ඔවුන්ගේ PCR පරීක්ෂණ සිදුකළ බවත් එම වාර්තාවල ප්‍රථිපල අනුව ඒ කිසිවෙකුටත් කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී නොමැති බවට හෙළිව ඇති බවයි ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.