එක රැස්වීමක්වත් නැතිව මැතිවරණයට මුහුණ දෙන්න අපි සූදානම් – නාමල්

එක රැස්වීමක්වත් නැතිව මහ මැතිවරණයට මුහුණ දීමට පොදුජන පෙරමුණ සූදානම් බවට හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශයක් කර තිබේ.

සෞඛ්‍ය අංශ පනවන ඕනෑම කොන්දේසියක් යටතේ අගෝස්තු 05 වනදා මහ මැතිවරණයට මුහුණ දීමට පොදුජන පෙරමුණ සූදානම් බව ද ඔහු සඳහන් කරයි.

ඇතිව තිබෙන්නේ කොරෝනා දෙවන රැල්ලක් නොව පළමු රැල්ලේ ම දිගුවක් බව පෙන්වා දෙන රාජපක්ෂ මහතා දෙවැනි, තුන්වැනි ඕනෑ ම රැල්ලකට මුහුණ දීමට පොදුජන පෙරමුණට හැකි බව ද පෙන්වා දෙයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.