යාපනයේ විරෝධතා – TNA නායකයන් පඹයින්ට අන්දා සෙරෙප්පු පහරදී ගිනි තබයි (PHOTOS)

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන එම්. ඒ. සුමන්තිරන් හා එස්. ශ්‍රීධරන් යන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ රුව යොදා පඹයින් සාදා ගිනිතබමින් යාපනයේ තරුණයන් පිරිසක් විරෝධතාවයක නිරත වූහ.

අදාල මන්ත්‍රී වරුන් විසින් යුද සමයේ දී උතුරේ තරුණ තරුණියන් පිළිබඳ වැරදි ආකල්පයන් දරමින් ප්‍රකාශයන් සමාජ මාධ්‍යට පැවසීම හෙලා දකිමින් එම ප්‍රකාශයන්ට විරෝධය පා යාපනය වඩමාරච්චි ප්‍රදේශයේ තරුණයින් පිරිසක් විසින් මෙසේ හිටපු මන්ත්‍රී වරුන්ගේ රුවට ගිනි තැබීම සිදු කරන ලදි.

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ.සුමන්තිරන්ගේ උපන් ප්‍රදේශය වූ වඩමාරච්චි ප්‍රදේශයේම මෙසේ රුව යොදාගත් පඹයින්ට සෙරෙප්පු පහරදී ගිනි තැබීම සිදු කල අතර ගිනි තැබීම සිදු කල තරුණයින්ද හඳුනාගැනීමට නොහැකි අයුරින් මුහුණ ආවාරණය කරමින් ගිනි තැබීම සිදු කිරීම ද විශේෂ විය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.