ග්‍රහලෝකාගාරය හෙට සිට විවෘතයි

කොරෝනා වසංගතයේ හේතුවෙන් තාවකාලිකව අත්හිටවූ ග්‍රහලෝකාගාර දර්ශන හෙට (7) සිට නැවත ආරම්භ කිරීමට රජය පියවර ගෙන තිබේ.

සෞඛ්‍ය අංශ හා රජය විසින් පනවා ඇති සෞඛ්‍ය විධානවලට අනුකූලව එම කටයුතු යළි ආරම්භ කරන බව උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ (ශ්‍රී ලංකා ග්‍රහලෝකාගාර)  අරුණ ප්‍රභා පෙරේරා මහතා සඳහන් කරයි.

සමාජ දුරස්ථභාවය  පවත්වාගැනීම සඳහා සියලු දර්ශන සීමිත නරඹන්නන් ප්‍රමාණයක් පමණක් සහභාගි කරගනිමින් පවත්වන බව ද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.