ඔස්ට්‍රේලියාවේ කෝලා සත්ත්ව විශේෂය තුරන් වී යන බව හෙළි වෙයි

ඔස්ට්‍රේලියාවේ කෝලා සත්ත්ව විශේෂය 2050 වන විට මුළුමනින්ම තුරන් වී යන බව විශ්ලේෂණයකින් හෙළිව තිබෙනවා.

පසුගිය වසරේ ඔස්ට්‍රේලියාව පුරා ඇති වූ ලැව්ගිනි හේතුවෙන් මෙම සත්ත්ව විශේෂය විනාශ වී යාමත් ඔවුන්ගේ වාසස්ථාන මුළුමනින්ම විනාශ වී යාමත් මෙයට හේතු වී තිබෙනවා. මෙම දුර්ලභ ගණයේ සත්ත්වයන් සීමිත පිරිසක් පමණක් මේ වන විට ජීවත් වන බව ඔස්ට්‍රේලියාව පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.