උතුරේ දේශපාලනඥයන්ට එරෙහිව ආයුධ ගන්න සිදු වෙනවා (VIDEO)

උතරේ දෙමළ ජනතාවට ඇත්ත කීමට කිසිවෙකුත් නැති නිසා ඒ අය රැවටී සිටින බව අරුන් සිද්ධාර්ත් පවසයි.

උතුරේ දෙමළ දේශපාලඥයන්ට ලොකු මුදල් බලයක් තිබෙන බවත් ඔවුන්ට එරෙහිව ආයුධ ගැනීමට සිදුවන තත්වයක් උදා වන බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

උතුරේ දෙමළ ජනතාව මේ වන විට ඉන්නේ බියෙන් බව ද ඔහු අවධාරණය කරයි.

ආවා කල්ලිය සමඟ පමණක් නොව එල්.ටි.ටි.ඊ.ය සමඟ ද තමන්ගේ සම්බන්ධතා තිබූ බව ද පෙන්වා දෙන ඔහු පසුගිය කාල වකවානුවේ විශේෂයෙන් ම දකුණේ සමාජයේ අවධානයට ලක් වූ චරිතයකි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.