ලොව වේගවත්ම සුපිරි පරිගණකය නම් කෙරේ

මේ වසරේ ලොව වේගවත්ම සුපිරි පරිගණකය ලෙස ජපානයේ නිෂ්පාදනය කළ ෆුගාකු පරිගණකය නම් කර තිබෙනවා.

එය දැනට භාවිතයේ පවතින අයිබීඑම් ආයතනය නිෂ්පාදනය කළ සුපිරි පරිගණකය මෙන් තුන් ගුණයක්  පමණ වේගවත් බවයි වාර්තා වන්නේ. ජපානයේ නිෂ්පාදනය කළ සුපිරි පරිගණකයක් ලොව වේගවත්ම පරිගණකය බවට පත් වූයේ වසර 11 කට පසුවයි. වසරක් පාසා ලොව වේගවත්ම සුපිරි පරිගණකය ලොවපුරා නිෂ්පාදන අතරින් තොරා ගන්නා අතර ඇමෙරිකාවේ හා චීනයේ නිෂ්පාදිත සුපිරි පරිගණක ඉන් පෙරමුණේ පසුවනවා. ෆුගාකු සුපිරි පරිගණකය ලබන වසරේදී වෙළඳපලට නිකුත් කරන අතර එම පරිගණකය හරහා කොරෝනා වෛරසය සඳහා ප්‍රතිකාර සොයා ගැනීම වේගවත් වන බවට විශ්වාසය පල කරනවා. මෙම පරිගණකය සාමාන්‍ය නිදන කාමරයක ප්‍රමාණයෙන් යුක්ත වන බවයි   වාර්තා වන්නේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.