මුව ආවරණ නොමැතිව සිටි පුද්ගලයන් 1,214ක් නිරෝධායනයට

බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයන්හි මුව ආවරණ නොපැලඳ ගැවසුණු පුද්ගලයන් 1,214ක් දින 14ක නිරෝධායනයට යොමු කළ බව පොලීසිය පවසයි.

එම පුද්ගලයන් ඊයේ (28) සිදුකළ විශේෂ මෙහෙයුමක දී හඳුනාගෙන තිබේ.

මේ අතර, කෙරෝනා වසංගතයෙන් ආරක්ෂාවීම සඳහා මුව ආවරණ භාවිත කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් අද (29) සවස 3.00ට කඩවත නගරයේ දී පැවැත්වීමට නියමතය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.