“උස මෑන්” 2024 ජනාධිපති අපේක්ෂකයාවීමට දඟලනවා – නවීන්

එක්සත් ජාතික පක්ෂ උප නායක රවී කරුණානායක මහතා හා ජාතික සංවිධායක නවින් දිසානායක මහතා අතර බරපතළ මත ගැටුමක් ඇති වී තිබෙන බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

දෙදෙනා ම පුරප්පාඩුව තිබෙන නියෝජ්‍ය නායකකම බලපොරෝත්තුවීම ඊට හේතු වී තිබේ.

දැනට පක්ෂයේ උප නායක ධුරය දරන තමන් නියෝජ්‍ය නායක ධුරයට සුදුසු බව කරුණානායක මහතාගේ මතයවී තිබේ.

“උස මෑන්” 2024 ජනාධිපති අපේක්ෂකයාවීමට දඟලන බවට දිසානායක මහතා ප්‍රසිද්ධියේ ම ප්‍රකාශයක් කර තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.