පරණ දේශපාලඥයන්ට තරුණයන් කැමති නැහැ.. අපි ඒක තේරුම් ගත්තා..

පරණ දේශපාලඥයන්ට තරුණයන් කැමති නැති බව පසුගිය ජනාධිපතිවරණයෙන් තේරුම් ගත්  බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසුවේය.

ඒ අනුව යමින් මෙවර එක්සත් ජාතික පක්ෂය තරුණයන්ට වැඩි ඉඩක් ලබා දී තිබෙන බව වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

සංවර්ධනය පමණක් නොව අළුත් මත, අදහස් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තරුණයන්ට අවශ්‍ය බව හෙතෙම කියා  සිටියේය. එමෙන්ම පසුගිය පාර්ලිමේන්තුවල හැසිරීම සම්බන්ධයෙන්ද අලුත් පරපුර සෑහීමකට පත් නොවන බව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය දැන් අලුත්වී තිබෙන බවයි පක්ෂ නායකත්වය වැඩිදුරටත් පැවසුවේය.

වික්‍රමසිංහ මහතා මෙම අදහස් පළකළේ සිරිකොතේ දී එක්සත් ජාතික පක්ෂ තරුණ ක්‍රියාකාරීන් පිරිසක් හමු වූ අවස්ථාවේ දී ය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.