සිංගප්පූරුවත් හදිසි මැතිවරණයකට සූදානම් වෙයි

වෛරස අවදානම පසෙකලා සිංගප්පූරුව හදිසි මැතිවරණයකට සූදානම් වන බව වාර්තා වනවා.

නියමිත දිනට මසකට පෙර සිංගප්පූරු අග්‍රාමාත්‍ය ලී හියන් ලූන් පසුගියදා (23) පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරියේ ජූලි මස 10 වන දින මැතිවරණය පැවැත්වීමට ගත් තීරණයත් සමගින් බව සිංගප්පූරු වාර්තා පෙන්වා දෙනවා. එමෙන්ම වෛරසය හේතුවෙන් පැන වූ සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීමට ද මීට දින කිහිපයකට පෙර සිංගප්පූරුව කටයුතු කළා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.