සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය දැනුම් දෙනතුරු තවදුරටත් ඇඳිරි නීතිය – වේලාවන් මෙන්න

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් දැනුම්දෙනතුරු දැනට මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට අලුයම 04 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන ඇඳිරි නීතිය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වනබව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය පවසයි.

එම වේලාවන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයෙන් දැනුම්දීමක් සිදුකරන තුරු සංශෝධනය නොකරන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පැවසීය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.