මෙරටින් වාර්තා වූ කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 2000 ඉක්මවයි

‪මෙරටින් වාර්තා වූ සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව මේ වන විට 2001ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කර සිටිනවා.

මේ වන විට රෝහල් ගතව ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 428ක් වන අතර සුවය ලැබූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1562ක් වනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.