බස්නාහිර සහ දකුණු පළාත තුළ සංවිධානාත්මක කණ්ඩායම් 17ක් සොයා මෙහෙයුම්

බස්නාහිර පළාත තුළ ක්‍රියාත්මක වන සංවිධානාත්මක අපරාධ කණ්ඩායම් 12ක් සහ දකුණ පළාත කේන්ද්‍ර කර ගනිමිනි ක්‍රියාත්මක අපරාධ කණ්ඩායම් 05ක් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය විසින් එක් රැස් කොට ඇති බවත් එම අපරාධ කණ්ඩායම් මර්දනය කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇති බව එහි අණදෙන නිලධාරී නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වරුණ ජයසුන්දර ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

බස්නාහිර පළාත තුළ ක්‍රියාත්මක අපරාධ ක්‍රියාවන් බහුලව සිදුවන ප්‍රදේශ 07ක් අනාවරණය කර ගෙන තිබෙන අතර එම ප්‍රදේශ තුළ සිටින ක්‍රියාකාරී අපරාධකරුවන් මර්දනය කිරීමට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකායේ ක්ෂණික විහිදුම් යතුරු පැදි බළකාය අනියුක්ත කොට ඇති බවයි නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.

බුස්ස සහ අගුණුකොළපැලැස්ස යන බන්ධනාගාර තුළ සිට මෙහෙයවන අපරාධ මර්දනය කිරීමට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය අවශ්‍ය ක්‍රියා මාර්ග ගෙන ඇති බව ද ඔහු මෙහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටියා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.