මහින්දානන්දගෙන් රහස් පොලීසිය ප්‍රශ්න කරයි

‍2011 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය පිළිබඳ හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා සිදුකළ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීමට විශේෂ විමර්ශන ඒකකයේ නිලධාරීන් පිරිසක් අද (24) උදෑසන ගොස් තිබේ.

‍2011 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය සම්බන්ධයෙන් හිටපු අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මහතා සිදුකළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය විසින් සිදුකරන විමර්ශනයට අදළව මෙම ප්‍රකාශය ලබාගන්නා බව සඳහන් වේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අවසන් මහා තරගය පාවාදුන් බවට හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා විසින් සිදුකළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් වහාම විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය පසුගිය දා තීරණය කරනු ලැබීය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.