මගේ නාම යෝජනාව කැපුවේ දයාසිරි – මුතුහෙට්ටිගම

තමාට ගාලු දිස්ත්‍රික්කයෙන් පොදුජන පෙරමුණෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරමින් ඉදිරි මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත්වීම වළක්වන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම් දයාසිරි ජයසේකර මහතා බවට චෝදනා කරයි.

මේ වන විට මුතුහෙට්ටිගම මහතා තමන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආසන සංවිධායකත්වය දැරූ බද්දේගම ආසනයේ බලමණ්ඩල සියල්ල විසුරුවා පොදුජන පෙරමුණට එක්ව සිටියි.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මෙම ශාඛා සමිති විසිරවීම මුතුහෙට්ටිගම මහතා විසින් මාධ්‍ය ද කැඳවා එය ඉදිරියේම කරන ලදී.

Leave A Reply

Your email address will not be published.