තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් 47000ක් ප්‍රතික්ෂේපයි

මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වූ තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් 47,000කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ප්‍රතික්ෂේප වී ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

එහි ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ නියමිත ආකාරයට සම්පූර්ණ කර නොතිබීම හේතුවෙන් අයදුම්පත් 47,952ක් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට සිදුවු බවය.

මෙවර මහ මැතිවරණය සඳහා රාජ්‍ය සේවකයින් 753,037දෙනෙකු තැපැල් ඡන්ද භාවිත කිරීම සඳහා අයදුම් කර ඇත.

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද භාවිත කිරීම සඳහා ජුලි 14, 15, 16 සහ 17 යන දින ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර එම දිනවල ඡන්දය භාවිත කිරීමට නොහැකි වන තැපැල් ඡන්ද දායකයින් සඳහා ජූලි මස 20 සහ 21 යන දිනවල දී ඡන්දය භාවිත කිරීමට පහසුකම් සලසා ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේය.

මේ අතර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට අදාළ නිල ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය මේ වන විට අවසන් අදියරට පැමිණ තිබේ.

ඒ අනුව දිස්ත්‍රික්ක 20 ක ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය මේ වන විටත් අවසන් කර ඇති අතර මෙම සතිය අවසානය වන විට සියලු ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය අවසන් කිරීමට හැකිවනු ඇති බව රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා එක් මිලියන 17ක් ආසන්න ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය පසුගිය දෙවන දා ආරම්භ කෙරුණි.

මේ අතර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට අනුව පැවැත්වීමට අදාළ පෙරහුරු මැතිවරණ මේ වන විට දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පියවර ගෙන තිබේ.

ඊට අදාළව ඡන්ද ගණන් කිරීමේ පෙරහුරු වැඩසටහන් මාලාවක් ද සංවිධානය කිරීමට කොමිෂන් සභාව කටයුතු යොදා ඇත.

ඒ යටතේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී අද (23) ඡන්ද ගණන් කිරීමේ පෙරහුරු වැඩසටහනක් පැවැත්වුණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.