මහජනයා හොරු නොවන බහුතරයක් පාර්ලිමේන්තුවට එවන බවට විශ්වාසයි – විදුර වික්‍රමනායක

එළැඹෙන මහා මැතිවරණයේ දී ඡන්ද දායකයා අවංක පිරිස් තෝරාගෙන ඔවුන්ව පාර්ලිමේන්තුව එවීමට කටයුතු කරන බවට තමන් තුළ දැඩි විශ්වාසයක් තිබෙන බවට හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු වූ විදුර වික්‍රමනායක මහතා පවසයි.

ඒ අනුව අගෝස්තු 05 වැනිදා පැවැත්වෙන මහා මැතිවරණය හොරුන් දූෂිතයන් ප්‍රතික්ෂේප කරන අවංක මිනිස්සුන්ට තැන ලැබෙන තීරණාත්මක මැතිවරණයක් බව ද ඔහු පේනවා දෙයි.

පොදුජන පෙරමුණෙන් සෑම දිස්ත්‍රික්කයකට ම ඉදිරිපත් කර තිබෙන ලැයිස්තු තුළ හොරුන් නොවන අවංක පුද්ගලයන් ඕනෑ තරම් සිටින බවත් ජනතාව ඒ පිළිබඳව නිවැරැදි තක්සේරුවකින් කටයුතු කරනු ඇති බව ද ඔහු අවධාරණය කරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.