ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරු 9කට උසස්වීම්

ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරු කිහිපදෙනෙක් නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් ලෙස උසස් කර තිබේ.

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය පරිදි හා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ එකඟතාව අනුව සේවයේ අවශ්‍යතාව මත මෙම උසස්වීම් සිදු කර ඇත.

පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

ඒ අනුව නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරු ලෙස උසස්වීම් ලද ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරුන්ගේ විස්තර පහතින් දැක්වෙයි.

– Derana

Leave A Reply

Your email address will not be published.