ලංගම හා පුද්ගලික බස් රථවල මගීන්ගේ පහසුවට නව ඇප් එකක්

ලංගම හා පුද්ගලික බස් රථවල ගමන්ගන්නා මගීන්ගේ පහසුව සඳහා ජංගම දුරකතන යෙදවුමක් (Passenger App) හඳුන්වාදීමට ජාතික ගමනාගමන කොමිසම විසින් පියවර ගෙන තිබේ.

ඇතැම් පුද්ගලික බස් රථ මන්දගාමීව ධාවනයවීම නිසා මගීන්ට සිදුවන හිරිහැර මෙන්ම අධික වේගයෙන් ධාවනයවීම නිසා සිදුවන අනතුරු වළක්වාගැනීම සඳහා මෙම යෙදවුම උපකාරී වෙතැයි ජාතික ගමනාගමන කොමිසම පැවසීය.

මගී ප්‍රවාහන සේවා කඩිනම් කිරීම හා විධිමත් කිරීම සඳහාත් ඇතැම් මගීන්ට බස් රථ පැමිණෙන තෙක් බලා නොසිට බස් රථය පැමිණෙන්නේද? නැද්ද යන්නත්, තමන් ගමන් කිරීමට අපේක්ෂිත වේලාවට පැමිණෙන බස් රථය ඒ් වනවිටත් පවතින ස්ථානය හඳුනාගැනීම සඳහාත් මෙම යෙදවුම මගින් පහසුකම් සැලසීම තම අරමුණ බව ජාතික ගමනාගමන කොමිසම පවසයි.

මෙම ජංගම දුරකතන යෙදවුම සකස් කිරීම මේ වනවිට අවසන් කර තිබෙන අතර එම යෙදවුම ජනතාවට හඳුන්වාදීම ලබන සතියේ දී සිදු කිරීමට නියමිතය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.