වරාය නගරයේ සුන්දර වෙරළ 2021 දී පොදු ජනතාවට

කොළඹ වරාය නගරයේ වෙරළ තීරය ලබන වසරේදී (2021) දී පොදු මහජනතාව වෙනුවෙන් විවෘත කිරීමට කොළඹ වරාය නගර පෞද්ගලික සමාගම සැලසුම් කර තිබෙන බව නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන සහ නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරයි.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ සහ නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන සහ නිවාස පහසුකම් ඇමැති අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂගේ උපදෙස් පරිදි කොළඹ වරාය නගරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු මේ දිනවල කඩිනමින් සිදු කෙරෙමින් පවතින බව නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන සහ නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය, ඉංජිනේරු ප්‍රියත් බන්දු වික්‍රම ප්‍රකාශ කරයි.

කිලෝමීටර් 2ක් දිගින් යුත් කොළඹ වරාය නගරයේ නව වෙරළ තීරය සකස් කෙරෙමින් පවතින අතර වෙරළ ක්‍රීඩාංගණයක්, වෙරළ උද්‍යානය, ළමා උද්‍යාන, කුඩා ආපනශාලා, බෝට්ටු ප්‍රවාහන සේවාවලට අදාළ අංගණ ඇතුළු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 4 1/2ක උසකින් යුක්තව සහ කිලෝමීටර් 3.2ක දිගකින් යුත් දියකඩනය ඉදිකිරී‍මේ කටයුතුද මේ වනවිට මුළුමනින්ම අවසන් කොට තිබේ.

මෙම දියකඩනය යෙදීමෙන් විශාල මුහුදු රළට වෙරළ සීමාවට පැමිණීමට නොහැකි වන බැවින් මුහුදු සීමාවේ දිය නෑමට, වෙරළ ක්‍රීඩාවල නිරත වීමට, ජල ක්‍රීඩාවල නිරත වීමට හැකියාව ලැබෙන පරිදි ආරක්ෂාකාරී ලෙස අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළ දියත් කෙරෙනු ඇත.

– Aruna

Leave A Reply

Your email address will not be published.