දේශසීමා ප‍්‍රදේශවලට යළි හමුදාව යොදවන බව උතුරු කොරියාව පවසයි

දේශසීමා ප‍්‍රදේශවලට යළි හමුදාව යොදවන බව උතුරු කොරියාව පවසනවා.

දෙරට අතර ගැටලු සමථයකට පත්කරගැනීම සඳහා විශේෂ නියෝජිතයන් යෙදවීමට දකුණු කොරියාව සිදුකර ඇති ඉල්ලීම ද ප‍්‍රතික්ෂේප කරන බවයි උතුරු කොරියාව පවසන්නේ.

දෙරට අතර සාම ගිවිසුම්වල කොටසක් ලෙස දේශසීමා නගරයක් වන කේසෝන් හි පිහිටුවා තිබූ ඒකාබද්ධ සම්බන්ධතා කාර්යාලය උතුරු කොරියාව විනාශ කර තිබෙනවා.

දකුණු කොරියාව ඒ සම්බන්ධයෙන් දැඩි ප‍්‍රතිචාරයක් දක්වා දිනකට පසුවයි මෙලෙස යළි හමුදා යෙදවීමට උතුරු කොරියාව තීරණය කළේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.