අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා සූර්ය බල විදුලි උත්පාදක කට්ටල නොමිලයේ

දිවයිනේ සියලු ම අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් වෙසෙන නිවාස සඳහා සූර්ය බල විදුලි උත්පාදක කට්ටල නොමිලේ ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙල කඩිනමින් ආරම්භ කරන්නැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තමාට උපදෙස් දුන් බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසනවා.

ඒ අනුව දැනට විදුලි පහසුකම් නොමැතිව සිටින සමස්ත නිවාස 12,500ට කඩිනමින් සූර්ය බල විදුලි උත්පාදක කට්ටල ලබා දීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙසයි අමාත්‍යවරයා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ.

ඉන්දියානු සහන ණය වැඩපිළිවෙල මගින් එම වැඩපිළිවෙල කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට නියමිතයි. ඒ යටතේ මාසික ගාස්තුවක් ගෙවීමෙන් තොරව විදුලිය ලබාගැනීමට අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වලට අවස්ථාව හිමිවනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.