පොලිස්පති නියෝගයෙන් පොලීසිය පැය 24ම වැඩ

පොලිස් සහතික - පැමිණිලි පිටපත් රාත්‍රියෙත් ගන්න පුළුවන් අයකරන මුදලට රිසිට්පත් අනිවාර්යයි

පොලිස් සහතික හා පැමිණිලි පිටපත් පැය විසිහතර පුරාම නිකුත් කරන ලෙස වැඩබලන පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න සියලුම පොලිස් ස්ථානවලට චක්‍ර ලේඛයක් මගින් දැනුම් දී ඇත. පොලීසියෙන් ලබාගත යුතු පැමිණිලි සහතික පිටපත් පොලිස් සහතික ඇතුළු නිල ලේඛන පොලිස් ස්ථාන මගින් සවස 4.15න් පසු නිකුත් නොකරන බවට ලැබී තිබෙන තොරතුරු අනුව පොලිස්පතිවරයා මෙම චක්‍ර ලේඛය නිකුත් කර තිබේ.

පොලීසිය යනු විසි හතර පැයේම සේවයේ නියුතු ආයතනයක් වන බැවින් ජනතාවට සිදුවන අපහසුතා මගහැර නිසි ගුණාත්මක සේවයක් ජනතාවට ලබාදීම උදෙසා මෙම පියවර ගත් බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසයි.

සහතික හා පැමිණිලි පිටපත් නිකුත් කළ යුතු උපදෙස් සහ ක්‍රමවේදයන් මෙම චක්‍රලේඛයට අන්තර්ගත කර තිබේ.

මහජනතාවට ලබාදීමට යෝජිත නිල ලේඛන සඳහා වෙනම ගොනුවක් සකස් කළ යුතු බවද අදාළ නිලධාරියා විවේකය වාර්තා කරන විට එම ගොනුව ඒ වෙනුවට සේවයේ යෙදෙන නිලධාරියාට භාරදිය යුතු බව ද එම චක්‍රලේඛයේ සඳහන් වෙයි.

ලේඛන භාරගත් අවස්ථාවේ සිට සේවයේ නියුතු නිලධාරියා විසින් මහජනතාවට පිටපත් නිකුත් කරනු ලැබිය යුතු බවත් අදාළ මුදල සඳහා රිසිට් පතක් නිකුත් කළ යුතු බවත් එහි තවදුරටත් සඳහන්ව ඇත.

• හේමන්ත ලියනපතිරණ

– අරුණ

Leave A Reply

Your email address will not be published.