මහ මැතිවරණය අමාරුවෙන් ලබාගත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතියක්

මහ මැතිවරණය අමාරුවෙන් ලබාගත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතියක් බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා සඳහන් කළේ පසුගිය යහපාලන රජය විසින් පළාත් සභා ඡන්දය නොපැවැත්වීමට කටයුතු කළ ආකාරයට ඔවුන් විසින් මහ මැතිවරණය ද කල්දමා ගැනීමට උත්සහ කළ බවය.

නමුත් ඊට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ඉඩනොදුන් බව මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා පෙන්වා දුනි.

දැන් තමන් කැමති ආණ්ඩුවක් පත්කර ගැනීමේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය ජනතාවට ලැබී ඇති බව අග්‍රාමාත්‍වරයා සඳහන් කරයි.

මේ අතර කොවිඩ් -19 වසංගතය පාලනය කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලබාගත් ප්‍රගතිය රැක ගෙන සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදිමින්, පරිසරයත් ආරක්‍ෂා  කරගනිමින්, ආදර්ශමත් ලෙස මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ යෙදෙන මෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා සියලු අපේක්‍ෂකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින් පහතින් දැක්වේ.

– Derana

Leave A Reply

Your email address will not be published.