අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් අර්ජාන් ඇලෙක්සැන්ඩර් ලෙස නම වෙනස් කරගනී – නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව

බැඳුම්කර නඩුවේ පළමු විත්තිකාර අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා, අර්ජාන් ඇලෙක්සැන්ඩර් ලෙස නම වෙනස් කර ඇතැයි නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණයට දැනුම් දී තිබේ.

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ ජාත්‍යන්තර පොලීසිය මේ බව දැනුම් දුන් බව ය.

– News 1st

Leave A Reply

Your email address will not be published.