ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවන්ගේ කොන්ත්‍රාත්තුව අලුත් වෙයි

කාන්තා ක්‍රිකට් පිලේ ක්‍රීඩිකාවන් 20දෙනෙක් සහ නැගී එන කාන්තා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන් 15දෙනෙකුගේ ක්‍රිකට් ගිවිසුම් තවත් මාස 6කින් දීර්ඝ කර ඇති බවට වාර්තා වේ.

ජාතික පිලේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ගිවිසුම් කාණ්ඩ 4ක් යටතේ දීර්ඝකර තිබෙන අතර එහිදී ‘ඒ’ කාණ්ඩයට ශ්‍රී ලංකා නායිකා චමරි අතපත්තු පමණක් ඇතුළත්ව තිබීම සුවිශේෂී කාරණයක් විය. මීට පෙර චමරි හැරුණු විට අදාළ ‘ඒ’ කාණ්ඩයට හිටපු නායිකාවන් වන ශෂිකලා සිරිවර්ධන සහ ඉනෝකා රණවීර ඇතුළත්ව තිබිණි. ශෂිකලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගත් අතර මෙවර ඉනෝකා ‘බී’ කාණ්ඩයට ඇතුළත්ව ඇති බවට වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ‘බී’ කාණ්ඩයට ක්‍රීඩිකාවන් 8 දෙනෙක්, ‘සී’ කාණ්ඩයට ක්‍රීඩිකාවන් 3 දෙනෙක් ඇතුළත්ව තිබෙන අතර ‘ඩී’ කාණ්ඩයට ඇතුළත් ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩිකාවන් ගණන 8කි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.