යාපනය පුස්තකාලයට ගිනි තබා වසර 39යි.. පහන් දල්වා සිහිපත් කරයි..

යාපනය පුස්තකාලය ගිනි තබා විනාශ කොට වසර 39ක් ගතවීම නිමිත්තෙන් යාපනය පුස්තකාලය ඉදිරිපස ඊයේ (01 වැනිදා) විශේෂ සිහිපත් කිරීමක් පැවැත්විණි.

එම පුස්තකාලය 1981 ජුනි 01 වැනිදා එවක සිටි රාජ්‍ය හිතවාදීන් පිරිසක් විසින් ගිනි තබා විනාශ කර තිබේ.

එවක ආසියාවේ විශාලතම පුස්තකාලය වූ මෙම පුස්තකාලය ගිනි තැබීම හේතුවෙන් ඉතා වටිනා දුර්ලභ දෙස් විදෙස් පොත්පත් 97,000ක් විනාශයට පත්ව ඇතැයි යාපනය ජනතාව පවසති.

අදාළ ගිනි තැබීම සිහි කොට යාපනය පුස්තකාලයේ කාර්ය මණ්ඩලය පුස්තකාලය තුළ පහන් දල්වා සිහිපත් කිරීමක් පැවැත්වීය.

මේ අතර උතුරු පළාත් සභා හිටපු මන්ත්‍රී එම්.කේ. ශිවාජිලිංගම් ඇතුළු පිරිසක් යාපනය පුස්තකාලය ඉදිරිපිට දී පහන් දල්වමින් එය සිහිපත් කළහ.

• මාධව කුලසූරිය – වවුනියාව

– අරුණ

Leave A Reply

Your email address will not be published.